Obserwuj markę Rolex na WeChat, skanując kod QR.

Jak korzystać z zegarka Yacht-Master II

Jak korzystać z zegarka
Yacht-Master II

1. Przed regatami

Programowanie
odliczania
przed wyścigiem

Upewnij się, że wskazówka sekundowa odliczania jest nieruchoma. Jeśli nie jest, zatrzymaj ją za pomocą górnego przycisku. Ustaw pierścień w pozycji II, obracając go do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To spowoduje zablokowanie górnego przycisku.

Programowanie
odliczania
przed wyścigiem

Wciśnij dolny przycisk tak, aby pozostał wciśnięty. Wskazówka sekundowa odliczania wróci na godzinę 12. Wskazówka minutowa odliczania wróci do minuty zaprogramowanej podczas ostatniego ustawiania.

Programowanie
odliczania
przed wyścigiem

Odkręć koronkę.
Ustaw czas odliczania, obracając koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wskazówka minutowa odliczania będzie przeskakiwała co minutę. Zatrzymaj przy żądanej długości czasu odliczania (w przykładzie jest to 10 minut).

Programowanie
odliczania
przed wyścigiem

Ustaw pierścień w pozycji I, obracając go do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. To spowoduje odblokowanie górnego przycisku i zwolnienie przycisku dolnego.

Programowanie
odliczania
przed wyścigiem

Dociśnij i dokręć koronkę

Odliczanie
zostało
zaprogramowane

2. Podczas regat

Rozpoczęcie
oficjalnego
odliczania

Strzał z pistoletu startowego i flaga sygnalizują rozpoczęcie oficjalnego odliczania podczas regat.
Naciśnij górny przycisk, aby rozpocząć odliczanie. Wskazówka sekundowa odliczania natychmiast zaczyna się poruszać, wskazując upływ sekund. Wskazówka minutowa odliczania wskazuje pozostałe minuty na skali minutowej od 10 do 0 na tarczy.

Synchronizacja
z oficjalnym
odliczaniem

W razie potrzeby, po sygnale przygotowawczym, z chwilą wystrzału pistoletu startowego naciśnij dolny przycisk, aby zsynchronizować odliczanie. Wskazówka sekundowa odliczania zostanie zresetowana w locie i zacznie się poruszać zaraz po zwolnieniu przycisku. Wskazówka minutowa odliczania zostanie automatycznie zsynchronizowana do najbliższej minuty.

Sygnał
przygotowawczy

Kolejnym sygnałem przygotowawczym jest syrena i obniżenie flagi wywieszonej przy drugim wystrzale. Upewnij się, że odliczanie zegarka Yacht-Master II jest odpowiednio zsynchronizowane z oficjalnym odliczaniem. W razie potrzeby ponownie zsynchronizuj odliczanie (poprzedni krok). Zegarek wskazuje teraz, z dokładnością co do sekundy, ile czasu pozostało do chwili, w której będzie można przekroczyć linię startu.

Oficjalny
start

Na końcu odliczania wskazówka minutowa odliczania zatrzyma się na wysokości zera. Wskazówka sekundowa odliczania nadal będzie się poruszała.
Naciśnij górny przycisk, aby zatrzymać wskazówkę sekundową odliczania.
Naciśnij dolny przycisk, aby zresetować odliczanie. Wskazówka sekundowa odliczania wróci na godzinę 12. Wskazówka minutowa odliczania wróci do minuty zaprogramowanej przy ostatnim ustawianiu (w przykładzie 10 minut).

Yacht-Master II
jest gotowy

Po każdym użyciu należy dokładnie dokręcić koronkę do koperty, aby zagwarantować wodoszczelność zegarka. Koronki nigdy nie należy odkręcać pod wodą.

Yacht-Master II

Yacht-Master II

Zegarki Rolex

Poradniki użytkownika

Zegarki Rolex