ติดตาม Rolex บน WeChat ได้ด้วยการสแกน QR โค้ด

วิธีใช้นาฬิกา YACHT-MASTER II

วิธีตั้งค่านาฬิกา YACHT-MASTER II

1. ก่อนการแข่งเรือ

ตั้งโปรแกรมระบบนับเวลาถอยหลัง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มวินาทีของระบบนับเวลาถอยหลังหยุดเดิน หากเข็มนาฬิกาไม่หยุดการทำงาน ให้หยุดโดยกดตัวกดด้านบน ขยับขอบหน้าปัดไปยังตำแหน่ง II โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่ทำได้ ซึ่งจะทำหน้าที่หยุดตัวกดด้านบน

ตั้งโปรแกรมระบบนับเวลาถอยหลัง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน

กดตัวกดด้านล่างจนยุบลง เข็มวินาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะกลับไปที่ 12 นาฬิกา เข็มนาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะเดินกลับไปที่นาทีเดิมซึ่งได้ตั้งโปรแกรมไว้ในการตั้งค่าครั้งล่าสุด

ตั้งโปรแกรมระบบนับเวลาถอยหลัง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน

ปรับเม็ดมะยม
ตั้งเวลาสำหรับการนับถอยหลังโดยหมุนเม็ดมะยมตามเข็มนาฬิกา เข็มนาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะเคลื่อนที่จากนาทีหนึ่งไปอีกนาทีหนึ่ง หยุดเมื่อถึงระยะเวลานับถอยหลังที่กำหนด (ตามตัวอย่างคือ 10 นาที)

ตั้งโปรแกรมระบบนับเวลาถอยหลัง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน

ขยับขอบหน้าปัดไปยังตำแหน่ง I โดยหมุนตามเข็มนาฬิกาเท่าที่ทำได้ ซึ่งจะปลดล็อคตัวกดด้านบนและปล่อยตัวกดด้านล่างออกมา

ตั้งโปรแกรมระบบนับเวลาถอยหลัง
ก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน

กดลงแล้วขันเกลียวเม็ดมะยม 

ขณะนี้ระบบนับเวลาถอยหลัง
ถูกตั้งโปรแกรมแล้ว

2. ระหว่างการแข่งเรือ

การเริ่มระบบ
นับเวลาถอยหลัง


เสียงปืนให้ออกตัวและธงที่โบกสะบัดเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นนับถอยหลังอย่างเป็นทางการในการแข่งเรือ
กดตัวกดด้านบนเพื่อเริ่มต้นระบบนับเวลาถอยหลัง เข็มวินาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและจะแสดงเวลาที่ใช้ไปในรูปของวินาที เข็มนาทีในการนับถอยหลังจะแสดงนาทีที่เหลือตามลำดับ 10 ถึง 0 สเกลนาทีบนหน้าปัด

การซิงโครไนซ์อย่างเป็นทางการพร้อม
นับเวลาถอยหลัง

หากต้องการ ในขณะที่มีการให้สัญญาณเบื้องต้น กดตัวกดด้านล่างไว้ชั่วขณะและกดให้แน่นเมื่อได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเพื่อทำการซิงโครไนซ์ระบบนับเวลาถอยหลัง เข็มวินาทีสำหรับการนับถอยหลังจะถูกตั้งค่าใหม่ขณะระบบกำลังทำงานและเดินอีกครั้งอย่างต่อเนื่องในทันทีที่ปล่อยตัวกด ในขณะเดียวกัน เข็มนาทีสำหรับการนับถอยหลังจะได้รับการซิงโครไนซ์โดยอัตโนมัติไปยังนาทีที่ใกล้ที่สุด

สัญญาณเบื้องต้น

สัญญาณเตรียมตัวอีกอย่างในการแข่งขันก็คือการเป่าแตรและการลดธงที่ยกลงในปืนนัดที่สอง ตรวจดูให้แน่ใจว่าระบบนับเวลาถอยหลังของนาฬิกา Yacht-Master II สามารถซิงโครไนซ์ได้อย่างถูกต้องตรงกับระบบนับเวลาถอยหลังอย่างเป็นทางการ เมื่อต้องการ ให้ซิงโครไนซ์ระบบนับเวลาถอยหลังเป็นครั้งที่สอง (ทำตามขั้นตอนแรก)
นาฬิกาเรือนนี้เพิ่มความแม่นยำในครั้งที่สองสำหรับเวลาที่คงเหลือก่อนเริ่มต้นการปล่อยตัว 

การเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ

เมื่อสิ้นสุดการนับเวลาถอยหลัง เข็มนาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะหยุดอยู่ที่ศูนย์ การกดตัวกดด้านบนจะหยุดเข็มวินาทีของระบบนับเวลาถอยหลัง

การกดตัวกดด้านล่างจะตั้งค่าระบบนับเวลาถอยหลังใหม่ เข็มวินาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะกลับไปที่ 12 นาฬิกา เข็มนาทีของระบบนับเวลาถอยหลังจะกลับไปที่นาทีเดิมซึ่งได้ตั้งโปรแกรมไว้ในการตั้งค่าครั้งล่าสุด (ตามตัวอย่างคือ 10 นาที)

Yacht-Master II
พร้อมเริ่มต้นการใช้งาน

หลังการใช้งานทุกครั้งควรขยับเม็ดมะยมกลับไปที่เดิมให้สนิทกับตัวเรือนเพื่อให้แน่ใจในคุณสมบัติกันน้ำ

Yacht-Master II

Yacht-Master II

นาฬิกา Rolex

คู่มือผู้ใช้

นาฬิกา Rolex