ติดตาม Rolex บน WeChat ได้ด้วยการสแกน QR โค้ด
  ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยแนะนำ
การนำ Rolex ของคุณ
เข้ารับบริการ

ขั้นตอนการให้บริการของ Rolex

การให้บริการ Rolex ในทั่วโลก

ขั้นตอนการให้บริการของ Rolex ออกแบบขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า นาฬิกาทุกเรือนที่ออกจากจุดบริการของ Rolex ไปจะเป็นไปตามมาตรฐานเดิมทั้งในแง่การใช้งานและความสวยงาม กลไกแต่ละกลไกจะได้รับการแก้ไข ตัวเรือนและสายแต่ละชิ้นจะได้รับการตกแต่งใหม่อย่างพิถีพิถันเพื่อให้คงความงดงามเอาไว้ การจับเวลาที่เที่ยงตรงและการกันน้ำจะได้รับการทดสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อรับประกันระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่คุณจะสามารถคาดหวังได้จากนาฬิกา Rolex ตามปกติหลังการเข้ารับบริการ สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องไขลานนาฬิกา Rolex ด้วยตนเองก่อนที่จะสวมเป็นครั้งแรก ในการไขลาน ให้ขยับเม็ดมะยมไปยังตำแหน่งไขลานแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาประมาณ 20 ครั้งโปรดอย่าลืมขยับเม็ดมะยมกลับไปที่เดิมให้สนิทกับตัวเรือนเพื่อให้แน่ใจในคุณสมบัติกันน้ำ

Rolex Movement Excellence

การถอดชิ้นส่วนประกอบ

ขั้นตอนที่ 1

สายนาฬิกาจะได้รับการแยกออกจากตัวเรือน ตัวเรือนจะถูกเปิดและถอดกลไกออก จากนั้นตัวเรือนจะถูกถอดประกอบทั้งหมด

ชิ้นส่วนนาฬิกา Rolex ของแท้

การทำความสะอาดกลไก

ขั้นตอนที่ 2

กลไกจะถูกรื้อและจะมีการทำความสะอาดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นด้วยน้ำยาสูตรพิเศษและคลื่นความถี่สูง

การทำความสะอาดกลไกการทำงาน Rolex

การเปลี่ยนชิ้นส่วน

ขั้นตอนที่ 3

ช่างทำนาฬิกา Rolex จะตรวจสอบส่วนประกอบแต่ละชิ้นของกลไกอย่างละเอียดและจะพิจารณาว่าชิ้นส่วนใดที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ เราจะใช้ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยนทดแทนที่เป็นของแท้เท่านั้นซึ่งจะส่งตรงมาจากสำนักงานใหญ่ของ Rolex ที่สวิตเซอร์แลนด์

การซ่อมบำรุงนาฬิกา Rolex

น้ำมันหล่อลื่นและการประกอบใหม่

ขั้นตอนที่ 4

ด้วยการใช้น้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูงสุด แต่ละชิ้นส่วนของกลไกที่ทำงานจะได้รับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นอย่างระมัดระวังเพื่อลดการเสียดสีให้ได้มากที่สุดและป้องกันการสึกหรอ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่ากลไกของนาฬิกา Rolex จะยังคงทำงานได้อย่างเที่ยงตรง

การหล่อลื่นนาฬิกาของ Rolex

การปรับเทียบเวลา

ขั้นตอนที่ 5

หัวใจของกลไกนาฬิกา Rolex ก็คือจักรกรอกซึ่งจะทำงานที่ความถี่มากกว่า 690,000 ครั้งต่อวันเพื่อให้แน่ใจในความเที่ยงตรง ช่างทำนาฬิกาจะปรับจักรกรอกอย่างพิถีพิถันและทดสอบความเที่ยงตรงของเวลาทางอิเล็กทรอนิกส์จากนั้น Rolex ของคุณจะได้รับการทดสอบอย่างละเอียดและสังเกตการณ์อย่างระมัดระวังตลอดช่วงระยะเวลาหลายวันเพื่อตรวจสอบการทำงาน

จักกรอกนาฬิกา Rolex

การตกแต่งตัวเรือน
และสาย

ขั้นตอนที่ 6

นอกจากนี้ ความสนใจในรายละเอียดเช่นเดียวกันซึ่งใช้ในการให้บริการกลไกของ Rolex จะใช้ในการให้บริการสายและตัวเรือนหลังจากเริ่มทำความสะอาด สายและตัวเรือนของนาฬิกาจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและการชำรุดหรือส่วนประกอบที่เสียหายใดๆ จะได้รับการเปลี่ยนทดแทนด้วยชิ้นส่วน Rolex ของแท้จากนั้น สายและตัวเรือนของคุณจะได้รับการขัดใหม่อย่างเชี่ยวชาญและทำความสะอาดด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อให้คงความเงางาม

การประกอบตัวเรือนใหม่

ขั้นตอนที่ 7

ตัวเรือนจะได้รับการประกอบกลับอย่างระมัดระวังและซีลทุกชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่เพื่อรับประกันการกันน้ำ

ศูนย์บริการและสาขาของ Rolex - Rolex เรือนเวลาอันงดงามนิรันดร์กาล

การทดสอบการกันน้ำ

ขั้นตอนที่ 8

ตัวเรือนของนาฬิกาจะได้รับการทดสอบความทนทานเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาจะมีคุณสมบัติทนต่อแรงดัน กระบวนการสามชั้นตอน – การทดสอบด้วยวิธีสุญญากาศ การทดสอบด้วยแรงอัดและการทดสอบการควบแน่น – จะเผยให้เราเห็นได้ถึงการเกิดความชื้นจำนวนเล็กน้อยที่สุดในตัวเรือน

ความยอดเยี่ยมของนาฬิกากันน้ำ Rolex

การควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้าย

ขั้นตอนที่ 9

การตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดจะทำขึ้นในแต่ละขั้นตอนการให้บริการระหว่างการตรวจสอบขั้นสุดท้าย จะมีการทดสอบการประหยัดพลังงาน ความเที่ยงตรงของเวลา และความสวยงามของนาฬิกาเป็นครั้งสุดท้ายตามคุณลักษณะจำเพาะในการผลิตเพื่อรับประกันถึงมาตรฐานด้านคุณภาพสูงสุด

การตรวจสอบคุณภาพอันเคร่งครัดของ Rolex

การรับประกันบริการสองปี

ขั้นตอนที่ 10

หลังจากให้บริการแล้วเสร็จ Rolex ของคุณจะได้รับการรับประกันในการให้บริการสองปี การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ อันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุหรือจากการจัดการนาฬิกาในทางที่ผิด การแทรกแซงใดๆ โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Rolex หรือการเพิ่มชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ที่ Rolex ไม่ได้ผลิตขึ้นจะทำให้การรับประกันบริการตกเป็นโมฆะ

การรับประกันในบริการที่พิเศษสุดของ Rolex
ตัวระบุตำแหน่งศูนย์บริการ

ตัวระบุตำแหน่งศูนย์บริการ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การบริการของ Rolex