Theo dõi Rolex trên Wechat bằng cách quét mã QR.

CÁCH THIẾT LẬP CHO ĐỒNG HỒ CELLINI MOONPHASE

CÁCH THIẾT LẬP CHO ĐỒNG HỒ CELLINI MOONPHASE

1. Chu kỳ mặt trăng

Ấn nút nhấn hiệu chỉnh chu kỳ trăng nhiều lần đến khi biểu tượng trăng tròn thẳng hàng với chỉ báo chu kỳ trăng nhất có thể.

Tháo núm vặn và kéo núm đến nấc thứ hai (vị trí 3).

Cẩn thận điều chỉnh biểu tượng trăng tròn thẳng hàng với chỉ báo chu kỳ trăng bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng (có thể phải làm vài lần).

Điều chỉnh kim phút hướng về điểm 12 giờ bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng.

Ấn nút nhấn hiệu chỉnh chu kỳ trăng bằng dụng cụ hiệu chỉnh nhiều lần tương đương với số ngày được tính toán trong bước tiếp theo.

__NUMPRESSURE__Lần trăng tròn cuối __FULLMOONDATE__ Ngày hiện tại __TODAYDATE__

Ấn rồi vặn núm xuống

Chu kỳ trăng hiện đã được thiết lập.

2. Ngày và giờ

Kéo núm ra nấc đầu tiên (vị trí 2).

Để thiết lập ngày, xoay núm theo một trong hai hướng cho đến khi ngày hiện tại được hiển thị. Kim giờ dịch chuyển từng giờ một và ngày thay đổi mỗi khi kim giờ dịch chuyển qua điểm 12 giờ lần thứ 2.

Thiết lập giờ bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng. Kim giờ dịch chuyển từng giờ một. Lưu ý sự khác biệt giữa những giờ buổi sáng và những giờ buổi chiều (ngày thay đổi khi kim giờ dịch chuyển qua điểm mười hai giờ đêm).

Ấn vào và sau đó vặn núm xuống.

Ngày và giờ đã được thiết lập.

3. Phút

Kéo núm ra nấc thứ hai (vị trí 3).
Kim giây dừng, cho phép bạn thiết lập thời gian chính xác từng giây.

Thiết lập phút bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng. Những chức năng khác (giờ, ngày và chu kỳ trăng) được đồng bộ theo.

Ấn vào và sau đó vặn núm xuống.

Cellini Moonphase hiện đã được thiết lập.

Sau mỗi lần sử dụng, hãy cẩn thận vặn chặt núm vào vỏ để đảm bảo khả năng chống thấm. Không bao giờ được tháo núm dưới nước.

Cellini Moonphase

Cellini Moonphase

Đồng hồ Rolex

Hướng dẫn sử dụng

Các mẫu đồng hồ Rolex