Theo dõi Rolex trên Wechat bằng cách quét mã QR.

Thiết lập cho đồng hồ Sky-Dweller

Cách thiết lập
Sky-Dweller

1.Thời gian tham chiếu

Thiết lập
thời gian tham chiếu

Tháo rồi kéo núm đến nấc đầu tiên.

Thiết lập
thời gian tham chiếu

Đặt vành đồng hồ ở vị trí III bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Kim giây dừng, cho phép bạn thiết lập thời gian chính xác từng giây.

Thiết lập
thời gian tham chiếu

Thiết lập giờ trên đĩa 24 giờ và phút được hiển thị bởi kim phút ở trung tâm bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng.

Thiết lập
thời gian tham chiếu

Đặt vành đồng hồ trở lại vị trí trung lập bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo chiều kim đồng hồ.

Thiết lập
thời gian tham chiếu

Ấn vào và sau đó vặn chặt núm.

Thời gian tham chiếu
đã được thiết lập.

2. Giờ địa phương

Thiết lập
giờ địa phương

Trong quá trình thiết lập thời gian tham chiếu (giờ trên đĩa 24 giờ và phút được hiển thị bởi kim phút ở trung tâm) kim giờ (giờ địa phương) vẫn hoạt động. Vì vậy, thời gian tham chiếu phải được đặt trước khi đặt giờ địa phương.

Thiết lập
giờ địa phương

Tháo núm và kéo núm ra nấc đầu tiên.

Thiết lập
giờ địa phương

Đặt vành đồng hồ ở vị trí II.

​​Thiết lập
giờ địa phương

Thiết lập giờ địa phương (được hiển thị bởi việc kim giờ dịch chuyển) bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng. Đĩa 24 giờ và kim phút không di chuyển. Chỉ kim giờ di chuyển từng giờ một. Ngày thay đổi chỉ khi kim giờ dịch chuyển qua mười hai giờ đêm theo chiều kim đồng hồ. Để tránh nhầm lẫn giữa những giờ buổi sáng và những giờ buổi chiều, hãy di chuyển kim giờ về điểm 12 giờ. Nếu ngày thay đổi, đó là mười hai giờ đêm.

​​Thiết lập
giờ địa phương

Đặt vành đồng hồ trở lại vị trí trung lập bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo chiều kim đồng hồ.

​​Thiết lập
giờ địa phương

Ấn vào và vặn chặt núm.

GIỜ ĐỊA PHƯƠNG
ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP.

3. Tháng và ngày

Thiết lập
tháng và
ngày

Để thiết lập tháng và ngày, hãy thực hiện các bước theo trình tự.

Thiết lập
tháng và
ngày

Tháo núm và kéo núm ra nấc đầu tiên.

Thiết lập
tháng và
ngày

Đặt vành đồng hồ ở vị trí I.

Thiết lập
tháng và
ngày

Thiết lập tháng bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng. Xoay theo chu kỳ qua các ngày và tháng cho đến khi đạt tháng hiện tại được hiển thị bằng một màu sắc tương phản ở một trong 12 cửa sổ xung quanh phạm vi đường tròn mặt đồng hồ: tháng 1 ở điểm 1 giờ, tháng 2 ở điểm 2 giờ... tháng 12 ở điểm 12 giờ.

Thiết lập
tháng và
ngày

Thiết lập ngày của tháng hiện tại bằng cách xoay núm theo một trong hai hướng cho đến khi bạn đạt ngày chính xác. Lịch thường niên tự động phân biệt tháng 30 ngày và tháng 31 ngày. Đồng hồ chỉ cần điều chỉnh một lần trong năm - vào ngày 1 tháng 3, vì tháng 2 chỉ có 28 hoặc 29 ngày.

Thiết lập
tháng và
ngày

Đặt vành đồng hồ trở lại vị trí trung lập bằng cách xoay hết cỡ vành đồng hồ theo chiều kim đồng hồ.

Thiết lập
tháng và
ngày

Ấn rồi vặn chặt núm.

Sky-Dweller
ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP.

Sau mỗi lần sử dụng, hãy cẩn thận vặn chặt núm vào vỏ để đảm bảo khả năng chống thấm. Không bao giờ được tháo núm dưới nước.

Sky-Dweller

Sky-Dweller

Đồng hồ Rolex

Hướng dẫn sử dụng

Các mẫu đồng hồ Rolex