Theo dõi Rolex trên Wechat bằng cách quét mã QR.

Giao diện Rolex

Tải về giao diện đồng hồ Rolex

Tất cả các tài liệu, phần mềm, dữ liệu, phương tiện truyền thông, hình ảnh có trên trang web thuộc sở hữu của Rolex. Bằng cách tải xuống hình ảnh, bạn đồng ý không sử dụng các tài liệu này cho bất kỳ mục đích kinh doanh, thương mại hay công cộng nào. Bạn có thể cài đặt và sử dụng bất kỳ dữ liệu tải xuống nào trên máy tính.

Từ chối